גישה כירורגית אסתטית לטיפול בחוסר בשן בודדת קדמית , השתלה והתחדשות רקמות ביניים: דו”ח מקרה עם חמש שנות מעקב