השוואה בין שינויים ברמת העצם הקרסטלית סביב שתלים קצרים של חמישה, שישה ושמונה מילימטר.